Sabora Pharma

Sabora Pharma

Yhteistyömme Sabora Pharman ja strategisen viestintätoimisto Akvamariinin kanssa on jatkunut jo vuodesta 2020.

Tässä yhteenveto

Yhteistyöstämme

Vuosien saatossa olemme tehneet Sabora Pharman edustajien kanssa yhteistyötä useiden heidän brändiensä ympäriltä. Pääosin yhteistyömme on koskenut PR-lähetyksiä, vaikuttajamarkkinointia sekä sosiaalisen median mainontaa.

Vaikuttaja-markkinointi

Kahden onnistuneen vaikuttajamarkkinointikampanjan jälkeen totesimme yhdessä, että tulokset ovat olleet huomattavia ja myynninnousua on nähty sekä kampanjan aikana, että tasaisesti kampanjoiden päätyttyä. Olemme lisäksi tehneet yhdessä PR-lähetyksiä.

Sosiaalisen median mainonta

Olemme luoneet onnistuneita kampanjoita eri kohderyhmille eri Sabora Pharman brändien ympärille. Näistä testatuista kohderyhmistä on jalostunut toimivat kokonaisuudet myös jatkotoimenpiteitä ja uudelleenkohdentamista varten.

Kevät 2022

AllerVEX-tuoteperhe

AllerVEX vaikuttajakampanja

Vaikuttajakampanja

Keväällä 2022 Sabora Pharma halusi nostaa AllerVEX-allergiatuotteidensa tietoisuutta ja myyntiä helpottamaan allergiakauden oireita vaikuttajamarkkinoinnin keinoin. Vaikuttajat valittiin niin, että heidän pääkanavansa olivat Instagram ja/tai blogi.

Vaikuttajia eri kohderyhmillä etsittiin kahdesta kategoriasta: kauneus- ja perhelifestylevaikuttajat. Valituilla vaikuttajille oli vahvat kohderyhmät, jolloin tavoitimme mm. nuorten lasten ja teinien vanhempia sekä nuoria aikuisia.

Kampanjaan valittiin neljä vaikuttajaa eri kokoluokista, joiden yhteenlaskettu kattavuus oli yli 230 000 ja joiden sitoutumisprosentti vaihteli 1,4-2,19 % välillä. Blogeissa istuntojen keskimääräiset kestot ylittivät 3 minuutin  rajan. 

Vaikuttajat ovat kertoneet seuraajien lähestyneen heitä viestein myös kampanjan jälkeen kehuen tuotteita.

Syksy 2021

SiderAL -rautavalmisteet

SiderAL vaikuttajakampanja

Vaikuttajakampanja

Syksyllä 2021 Sabora Pharma halusi nostaa tietoisuutta rautalisästä urheilun tukena, jolloin etsittiin vaikuttajia  paljon liikkuvien yli 18-vuotiaiden kohderyhmän omaavien joukosta. Mukaan haluttiin vähintään yksi mies ja yksi kestävyysurheilija, jotka löydettiin.

Neljä keskisuurta vaikuttajaa julkaisivat sisältöä Instagramissa sekä blogeissaan. Kampanja toteutettiin jaksoittain julkaisten, joissa raportoitiin käyttökokemuksista ja nähtiin jopa verikokeen kautta tuloksia rautaa käyttäessä.

Kampanjan yhteiskattavuus oli yli 131 000 ja sitoutumisprosentit vaihtelivat 1,3-2,1 % välillä, blogipostauksissa keskimääräinen istunnon kesto oli yli 2,5 minuuttia.

Isoin ja sitouttavin palaute tuli viestein ja kommentein, joissa kehuttiin SiderAL-tuotteita ja kerrottiin niiden löytyneen kampanjaan osallistuneiden vaikuttajien kautta. 

Kesä 2021

SiderAL Forte -rautavalmiste

SiderAL rautalisä

Sosiaalisen median mainonta

Kesällä 2022 Sabora Pharma toivoi erityisesti miehille suunnattua kampanjaa SiderAL Forte -rautavalmisteensa ympärille. Päätimme testata kahta eri kohderyhmää, nuorempaa ja aktiivisempaa sekä iäkkäämpää ja ”raudan myytteihin” tottuneempaa väestöä. Kampanjat pyörivät Instagramissa ja Facebookissa.

Viestinnässä rohkaistiin tekemään laskeutumissivulla oleva testi raudanpuutoksesta ja rohkaistiin aloittamaan hoitopolku lääkärin kanssa mikäli tarve on. 

Hyvin kohdennetut mainosjoukot toimivat erittäin hyvin ja A/B-teisteissä löydettiin jatkon kampanjoita varten selkeät voittajat, joilla kampanja toistaa ja joiden avulla sitä  kehittää. Konversioprosentti oli molempien kampanjoiden kesken 1,71 %, yksinään iäkkäämpi toimi hyvin ja sai konversioprosentiksi 2,66 % . 

Tulokset olivat huomattavasti paremmat kuin SiderAL-rautavalmisteille aiemmin  toteutetut maksetun mainonnan kampanjat. 

Kevät 2021

AllerVEX-allergiatuotteet

Sosiaalisen median mainonta

Keväällä 2022 Sabora Pharma halusi nostaa AllerVEX-allergiatuotteidensa tietoisuutta ja myyntiä helpottamaan allergiakauden oireita. Tämä oli ensimmäinen yhteinen kampanjamme.

Kanaviksi valittiin olemassa olevat Facebook sekä Instagram, joita varten mainonta mukautettiin. Jokainen mainos vei erikseen kampanjaa varten rakennetulle laskeutumissivulle.

Kohderyhmiä luotiin kolme; nuoret aikuiset, lasten vanhemmat sekä aikuiset & keski-iän ylittäneet. Jokaiselle luotiin omat brändin mukaiset visuaaliset sisällöt sekä copyt ja jokaisen mainosjoukon sisällä toteutettiin A/B-testit parhaiten toimivan sisällön löytämiseksi.

Parhaimpina tuloksina oli mm.:

  • suullinen palaute myynnin noususta kampanjan aikana ja vähän sen jälkeen
  • uuden ja tehokkaan kohderyhmän löytyminen (aikuiset & keski-iän ylittäneet)
  • vastaavan tuotteen kampanjoiden klikkihinnan huomattava lasku (82,63 %) ja lähes tuplaantunut konversioprosentti (aiemmin 1,7, tässä kampanjassa 3,6 %).
AllerVEX lääkkeetön apu allergiaan

Voidaan aloittaa heti yhteispeli tai lähteä kevyesti liikkeelle konsultoinnilla.