Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Tämä on leipälajimme jo vuosien ajalta! Olemme olleet skenessä mukana vuodesta 2013.

Muutama sananen

Vaikuttaja- markkinoinnista

Onko sinulle edelleen epäselvää mitä vaikuttajamarkkinointi on? Ohessa on muutamat tärkeimmät seikat aiheen tiimoilta.

Kenties tärkein perustelu saattaa kuitenkin olla alan suuruus:  vuonna 2021 yhdessä Kantarin kanssa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa alan markkina-arvio oli 39,4 miljoonaa euroa.

Nykyajan puskaradio

Vaikuttajamarkkinointi on modernia suosittelumarkkinointia, puskaradio, word-of-mouth-markkinointia. Tutulta ihmiseltä saatu suositus, arvostelu tai jopa varoituskehotus tehoaa huomattavasti paremmin, kuin kasvottomalta yritykseltä tai kylmältä markkinointibannerilta tulleet viestit.

Osa yrityksen strategiaa

Yrityksen halutessa käyttää vaikuttajia, kannattaa se kirjata yrityksen strategiaan sekä sen markkinointistrategiaan mm. asettamalla sille pitkän tähtäimen tavoitteet, mittarit, raamit vaikuttajille ja tulosodotukset.

Teho perustuu vaikuttavuuteen

Vaikuttaja on henkilö, johon hänen seuraajansa luottavat ja joka välittää brändin viestin kohdeyleisölle. Jo vuosia sitten jopa 92 % kuluttajista luotti enemmän vaikuttajan kuin brändin sanomaan ostopäätöksissä (HubSpot 2017).

Toimii B2B:llä ja B2C:llä

Perinteisesti vaikuttajat tekevät yhteistyötä B2C-yritysten kanssa. B2B-vaikuttajia kutsutaankin Ajatusjohtajiksi. Molemmille on omat alansa, kohderyhmänsä ja vaikuttajansa, joiden kanssa kokonaisuuksia toteuttaa.

Vaikuttajat on meillä verissä

Tätä teille on tarjolla

Ja hyvin tehtynä! Ylläpidämme tietouttamme jatkuvasti olemalla itse läsnä siellä missä vaikuttajat, brändit ja käyttäjät ovat,  sekä kuuntelemalla uusia tuulia maailmalta. 🌬

Vaikuttaja-strategia

Strateginen suunnittelu on tiimillämme verissä. Katsomme aina vaikuttajatekemisen sopivaksi räätälöidysti kohdeyritykselle ja esimerkiksi vertailemme sopiiko yrityksen strategiaan ja budjettiin pitkäaikainen brändilähettilyys vai yksittäiset lähdöt.

Kampanja-kokonaisuudet

Tavoitteiden asettamisesta aina luovan sisältökonseptin kautta mittareiden määritykseen, vaikuttajien valintaan ja kampanjan koordinointiin on polkumme onnistuneeseen kampanjaan.

Vaikuttajien kartoitus

Kattava kokemuksemme sekä puhdas data ohjaavat vaikuttajavalintojamme. Teemme yhteistyötä alan parhaiden managereiden, toimistojen ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

PR-lähetykset

Mikäli kaupalliset yhteistyöt eivät ole brändin ytimessä tällä hetkellä, onnistuu kauttamme myös PR-lähetysten koordinointi kokonaisuutena aina luovasta suunnittelusta vaikuttajien valintaan, tuotteiden lähetykseen ja tulosten seurantaan.

Kiinnostaako referenssit?

Sabora Pharma

AllerVEX-tuoteperhe

Keväällä 2022 Sabora Pharma halusi nostaa AllerVEX-allergiatuotteidensa tietoisuutta ja myyntiä helpottamaan allergiakauden oireita.

Kiinni vaikuttajaskeneen? Laita viesti 👇

Voidaan aloittaa heti yhteispeli tai lähteä kevyesti liikkeelle konsultoinnilla.